ANBI

ANBI status
Stichting Milli Görüs Haarlem Fatih heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen
Statutaire naam: Stichting Milli Gorus Islamitische Jongeren- Envolwassenen Organisatie Haarlem
ANBI-status: ja
RSIN/fiscaal nummer: 8091.35.681
KVK-nummer: 34112733

Bezoekadres:
Generaal Spoorlaan 2
2025NB, Haarlem

Postadres:
Generaal Spoorlaan 2
2025NB Haarlem
Website: www.mghaarlemfatih.nl
E-mailadres: info@mghaarlemfatih.nl

Beloningsbeleid
Bestuursleden
Bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. De door bestuursleden gemaakte onkosten worden vergoed, waarbij voorafgaande schriftelijke vastgelegde eenstemmige toestemming van alle overige bestuursleden vereist is.

Overige vrijwilligers
Vrijwilligers genieten voor hun werkzaamheden een kleine vergoeding die vastgelegd wordt in overleg met de vrijwilliger. Echter kiezen al onze vrijwilligers er steevast voor om van deze vergoeding af te zien.

Jaarverslagen
2019
2020
2021
2022

ANBI

ANBI status
Stichting Milli Görüs Haarlem Fatih heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen
Statutaire naam: Stichting Milli Gorus Islamitische Jongeren- Envolwassenen Organisatie Haarlem
ANBI-status: ja
RSIN/fiscaal nummer: 8091.35.681
KVK-nummer: 34112733

Bezoekadres:
Generaal Spoorlaan 2
2025NB, Haarlem

Postadres:
Generaal Spoorlaan 2
2025NB Haarlem
Website: www.mghaarlemfatih.nl
E-mailadres: info@mghaarlemfatih.nl

Beloningsbeleid
Bestuursleden
Bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. De door bestuursleden gemaakte onkosten worden vergoed, waarbij voorafgaande schriftelijke vastgelegde eenstemmige toestemming van alle overige bestuursleden vereist is.

Overige vrijwilligers
Vrijwilligers genieten voor hun werkzaamheden een kleine vergoeding die vastgelegd wordt in overleg met de vrijwilliger. Echter kiezen al onze vrijwilligers er steevast voor om van deze vergoeding af te zien.

Jaarverslagen
2019
2020
2021
2022